Sorry voor deze onderbreking, maar de wet verplicht me om het volgende te vertellen. Deze website en/of derde partijen gebruikt op deze website, zoals Google Analytics, maken gebruik van cookies, die nodig zijn voor de juiste werking van de website en voor een goede analyse van de bezoekers van deze website zoals beschreven in cookies. Door op de knop "Ja, ik accepteer de cookies" te drukken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Privacy Statement FD-ID

FD-ID websites & projecten, gevestigd aan Verbindingsweg 6 3742 WK Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://fd-id.nl

Verbindingsweg 6
3742 WK Baarn
+31 6 45386324

Marguerite Efdé is de Functionaris Gegevensbescherming van FD-ID websites & projecten.
Zij is te bereiken via info@fd-id.nl

Persoonsgegevens die FD-ID verwerkt

FD-ID websites & projecten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die FD-ID verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op de FD-ID website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die FD-ID verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. FD-ID raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat FD-ID zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fd-id.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag FD-ID persoonsgegevens verwerkt

FD-ID websites & projecten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- FD-ID websites & projecten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- FD-ID websites & projecten verwerkt ook persoonsgegevens als FD-ID hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die FD-ID nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FD-ID websites & projecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FD-ID websites & projecten) tussen zit.

FD-ID websites & projecten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Statcounter (voor het bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina's en surfgedrag binnen de websites die tot FD-ID behoren bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.) Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Google analytics (voor het bijhouden van websitebezoekers, hierbij worden IP-adres, browser, schermgrootte, tijdstip(pen) van bezoeken, binnenkomst-en vertrekpagina's en surfgedrag binnen de websites die tot FD-ID behoren bijgehouden. Hierbij is niet na te gaan wie de bezoeker is, maar in sommige gevallen wel vanaf welke bedrijfsserver het bezoek heeft plaats gevonden.)

Google Formulieren (voor het bijhouden van inschrijvingen op mailings, bijeenkomsten en andere aanbiedingen van FD-ID - de gegevens die je daar invult zijn worden alleen voor het aangegeven doel gebruikt en niet verstrekt aan derden buiten FD-ID of Google.) Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Mailchimp (voor het bijhouden van inschrijvingen op mailings, bijeenkomsten en andere aanbiedingen van FD-ID - de gegevens die je daar invult zijn worden alleen voor het aangegeven doel gebruikt en niet verstrekt aan derden buiten FD-ID of Mailchimp.) Zie ook de aanvullende Verwerkersovereenkomst van Mailchimp (DPA = MailChimp Data Processing Addendum).

Emailprogramma Mozilla Thunderbird (voor het versturen en ontvangen van emailberichten. Je emailadres evenals in je email vermelde NAW-gegevens blijven bewaard zolang als de email bewaard wordt. Eventueel in email vermelde specifieke data om de door jou bestelde werkzaamheden uit te kunnen voeren zullen tevens in een separaat extern geheugen in een beveiligd bestand worden bewaard voor de duur van je klandizie.) Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Website en mailhosting bedrijf YourHosting(voor het versturen en ontvangen van emailberichten. Emailberichten blijven maximaal 30 dagen op de bij Yourhosting gehuurde mailserver bewaard volgens de door mij aangepaste instellingen. YourHosting heeft via hun website/domeinserverhuur ook inzicht in de IP-adressen van de bezoekers. Nog in afwachting van hun Verwerkersovereenkomst.

Hoe lang FD-ID persoonsgegevens bewaart

FD-ID websites & projecten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn : 7 jaar > Reden : Belastingwetgeving Nederland
Adres > Bewaartermijn : 7 jaar > Reden : Belastingwetgeving Nederland
Verstrekte wachtwoorden tbv bijwerken van website en/of social media accounts > Bewaartermijn : gedurende periode dat je klant bent > Reden : overeengekomen onderhoudsafspraak strippenkaart

Delen van persoonsgegevens met derden

FD-ID websites & projecten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FD-ID websites & projecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FD-ID websites & projecten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FD-ID websites & projecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatste ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de FD-ID website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FD-ID websites & projecten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikbaar heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fd-id.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. FD-ID websites & projecten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe FD-ID persoonsgegevens beveiligt

FD-ID websites & projecten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fd-id.nl

☰ Disclaimer

Auteurs-en beeldrechten vind ik belangrijk. Ik probeer er altijd op te letten dat ik me aan de geldende regels houd, maar omdat ik dat nog eens extra duidelijk wil maken heb ik ook een speciale disclaimer pagina.

☰ Contactgegevens (met Google map)

FD-ID websites & projecten
Marguerite Efdé
info @ fd-id.nl
+31 6 45 38 63 24
KvK nummer 32121511

Dank je wel voor je bezoek. Misschien wil je deze pagina op social media delen?